Marek Chołoniewski


Galeria Arsenał Elektrownia Białystok (12.07 – 15.09.2013)
Interaktywna instalacja Kłącza nawiązuje do filozofii Gilles Deleuze. Realizowana w wybranych pomieszczeniach starej Elektrowni w Białymstoku. Odwołuje się do koncepcji wielowarstwowej struktury iluzorycznych miejsc i pamięci zdarzeń, których fragmenty stanowią podstawowe komórki tworzonej na żywo projekcji audiowizualnej (równoczesna synchronizacja 4 warstw wideo i 6 ścieżek dźwiękowych.
Oryginalny tekst dotyczący koncepcji Gilles Deleuza w języku francuskim poddawany jest wielokrotnym zapętlonym tłumaczeniom na język polski i francuski w wyniku czego otrzymujemy tekst wypowiadany metajęzykiem.
Poszczególne struktury graficzne i dźwiękowe tworzone są na żywo przez publiczność w zależności od miejsca i szybkości poruszania się w poszczególnych pomieszczeniach, tworząc nawarstwienia i rozwarstwienia złożonej
i cały czas zmieniającej się kompleksowej struktury audiowizualnej.
Puste pomieszczenia zamierają i ożywają w anonimowej i wyciszonej strukturze zatrzymanej woczekiwaniu na kolejne osoby.

 

 

 

Waves for brainwaves

Kłącza (Szczecin 2014)

Fotrus Narrae

Behind the Wall

Kłącza (Białystok 2013)

dizzy kinetics in Medellin 2011

Wawel Illumination

Choloniewski & Pyzik

GPS–Trans 13 Chicago