GPS-Trans 12

GPS-Trans 12
Festiwal Musica Electronica Nova
Wrocław 19 maja 2011
Klub Puzzle

GPS-Trans 12 to projekt łączący elementy miejskiej instalacji audiowizualnej, interkatywnego performance i koncertu z udziałem improwizujących muzyków.
Ulice miasta Wrocław nagrywane są synchronicznie przez zestaw 4 kamer wideo umieszczonych w samochodzie. Podczas wykonywania projektu samochód z systemem GPS przemierza ulice miasta przesyłając swoje współrzędne do systemu sterującego 4-kanałową projekcją wideo. Samochód staje się wykonawcą swoich własnych nagrań. Transmituje nagrania ulic miasta w czasie i przestrzeni, stąd tytuł projektu GPS-Trans. Ekrany ustawione są w formie czworoboku imitującego boki samochodu. Publiczność znajduje się zarówno w środku jak i poza bryłą projekcyjną. Projekcja ulic miasta sterowana przez samochód z systemem GPS jest wyznacznikiem podstawowej audiowizualnej struktury projektu. Prędkość odtwarzanego materiału wideo zależy od prędkości samochodu wykonawcy. Zatrzymanie samochodu zamraża materiał wideo i jest sygnałem do rozpoczęcia partii instrumentalnych oraz przetworzeń wideo. Czwórka muzyków siedzących przed każdym z 4 ekranów traktuje materiał wideo jako wyjściową partyturę graficzną. Dźwięki instrumentów wpływają na przetworzenia materiału wideo, co stanowi kolejny element wzajemnej interakcji pomiędzy samochodem i improwizującymi muzykami. Przetwarzanie wcześniej nagranego materiału wideo oraz audio zależy od wysokości, gęstości i dynamiki partii instrumentalnych, równocześnie od lokalizacji i prędkości samochodu-wykonawcy, a nawet ruchu publiczności znajdującej się w środku czworoboku bryły projekcyjnej.
GPS-Trans 12 jest częścią działań artystycznych GPS-Art zainicjowanych w 2000 roku w Krakowie – www.gps.art.pl.

GPS-Trans 12
Marek Chołoniewski – idea i koordynacja
Marcin Wierzbicki – programowanie

Paulina Owczarek – saksofony
Tomasz Chołoniewski – perkusja
Michał Dymny – gitara
Rafał Mazur – gitara basowa