Pejzaże utrwalone spojrzeniem artysty,
odszukane i przywołane dzięki nowej technologii:

MIEJSCA MIŁOSZA

– zaproszenie do świata pisarza
do odwiedzenia okolic mu bliskich,
spojrzenia na horyzont, który kiedyś otaczał poetę.

Landscapes in the artist's eye,
discovered and reproduced using new technology:

THE MILOSZ COMPASS

– an invitation to the world of the author,
to visit places that were close to him.
A glance at horizons that once surrounded the poet.

wysoka / średniahigh / medium