część programu Kultura 2000
wspieranego przez Komisję Europejską
part of the program Culture 2000
supported by European Commission
|| project || projekt || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 ||
Projekt Pomosty – Bridges Project


Projekt Pomosty (Bridges) został zainicjowany w 2003 roku przez krakowskie Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum, London Sinfoniettę, Stowarzyszenie Musik für heute z Hanoweru (reprezentowane na festiwalu przez zespół Das Neue Ensemble) i Stowarzyszenie Grame z Lyonu. Celem projektu jest połączenie prezentacji wybitnych dzieł nowej muzyki we wzorcowych wykonaniach z działaniami edukacyjnymi, podejmowanymi przez profesjonalnych artystów wspólnie z dzieæmi i młodzieżą. Warsztaty prowadzone przez muzyków związanych z wymienionymi organizacjami oparte są na regułach kompozycyjnych zaczerpniętych ze współczesnych kompozycji, na podstawie których dzieci i młodzież tworzą własne utwory. Pionierem i czołowym autorytetem w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych tego typu jest London Sinfonietta - słynna orkiestra wirtuozów nowej muzyki. Niezwykle interesującą dokumentacją działań prowadzonych przez London Sinfoniettę można znaleźć na ich stronach internetowych: www.londonsinfonietta.org.uk. Również stowarzyszenia Grame (www.grame.fr) i Musik für heute (www.DasNeueEnsemble.de) mają bogate doświadczenie w upowszechnianiu nowej muzyki metodą learning by doing. Rezultaty ich pracy edukacyjnej świadczą o tym, że niejednokrotnie ludzie, którzy nigdy nie byli na koncercie współczesnej muzyki, szybko uczą się doceniać i odczuwać estetyczną satysfakcję z obcowania z nieraz bardzo złożonymi utworami, dalekimi od tego, co oferuje im kultura popularna i konserwatywna edukacja muzyczna. Zamiarem partnerów projektu jest stworzenie europejskiego forum dla edukacyjnych działań podejmowanych przez artystów zajmujących się nową muzyką. Projekt będzie kontynuowany w przyszłości w formie koncertów warsztatów, seminariów i spotkań.
Oprócz amatorów, miłośników muzyki i szerokiej publiczności, projekt jest adresowany do nauczycieli, instytucji edukacji muzycznej i ogólnej, organizacji i władz kulturalnych. W ramach "Pomostów" będą oni brać udział w spotkaniach, koncertach, wykładach i dyskusjach na temat działalności edukacyjnej współorganizatorów. Dyskusje i spotkania maja służyć celowi znalezienia praktycznych rozwiązań, jak wiedza i doświadczenie artystów zajmujących się działalnością edukacyjną może byż włączona do krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych. Zakres tematów rozciąga się od edukacyjnej roli koncertów do programów nauczania w poszczególnych krajach i pomocy dla nauczycieli gotowych do działań na rzecz upowszechnienia nowej muzyki i jej rozumienia.
W sezonie koncertowym 2003/2004 odbyły się następujące wydarzenia związane z projektem "Bridges":
 • Warsztaty prowadzone przez Das Neue Ensemble (Musik f. heute) z dziećmi z Krakowa - Kraków, czerwiec i wrzesień 2003 r.
 • Koncert London Sinfonietty w Queen Elizabeth Hall w Londynie, podczas którego odbędzie się prawykonanie utworu Harrisona Birtwistle'a Theseus Game. Wydarzenie to związane jest z opracowanym przez London Sinfoniettê projektem edukacyjnym birtwistle-online. Koncert będzie odtworzony przez radio w całej Europie w ramach Europejskiej Unii Radiowej.
 • Koncerty, dyskusje i warsztaty z udziałem partnerów projektu - Hanower, 14-18 stycznia 2004 r.
 • Polskie prawykonanie Sur Incises i Incises Pierre Bouleza w Krakowskiej Filharmonii 19 lutego 2004 r. (patrz poniżej)
 • Koncerty-prezentacje i warsztaty z młodzieżą z Krakowa i Lyonu prowadzone przez artystów z Grame - Kraków i Lyon wrzesień 2003 - marzec 2004 r.
 • Opracowanie dokumentacji działań edukacyjnych projektu "Bridges" – Londyn
Dokumentacja (dostpna w Internecie) obejmuje szczegółową prezentację gier kompozycyjnych wykorzystanych w warsztatach "Pomostów", muzyczne przykłady z utworów, na których zostały oparte wraz z ich analizami oraz muzykę stworzoną na ich podstawie przez dzieci i amatorów. Ma ona dostarczyć szczegółowych wskazówek dla wszystkich chętnych do podjęcia podobnych działań i zachęcić do współpracy. Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie zainteresowane osoby i instytucje. Informacje: [email protected] ; tel/fax (+4812) 6362910 (Krzysztof Kwiatkowski - koordynator projektu).

Program prezentacji i dyskusji 12 i 13 listopada podczas festiwalu "Pomosty":

 • dwie sesje prowadzone przez trzech education officers London Sinfonietty: prezentacja projektów edukacyjnych, filmy (m.in. z realizacji przez dzieci opery Olivera Knussena Where the Wild Things are), przykłady muzyczne z nagrań i na żywo w wykonaniu muzyków London Sinfonietty, informacje dla osób i organizacji, które chciałyby wziąć udział w ich międzynarodowych projektach
 • wystąpienia Julie Robert (Grame), Stephana Meiera (Musik für heute, Das Neue Ensemble), Lidii Zielińskiej (Centrum Sztuki Dziecka) i Bryana Wolfa (asystent Stockhausena, uczącego amatorów muzyki elektronicznej)
 • dyskusja na temat przedstawionych projektów. Mile widziane zwłaszcza uwagi na temat kształtu, jaki projekt "Pomosty" mógłby przybrać w przyszłości i na temat możliwej międzynarodowej współpracy pomiędzy muzykami, kompozytorami, studentami, szkołami, specjalistami, artystami innych niż muzyka specjalności, dziennikarzami, instytucjami i innymi organizacjami
 • można jeszcze zgłaszać propozycje własnych wystąpień
 • tłumaczenie symultaniczne

W lutym zapraszamy na kolejny koncert "Pomostów" w krakowskiej Filharmonii !

W ramach projektu, 19 lutego 2004 r. w Krakowskiej Filharmonii odbędzie się koncert zespołu Das Neue Ensemble pod dyrekcją Petera Rundela, podczas którego zaprezentowana zostanie obszerna kompozycja Pierre Bouleza Sur Incises. Utwór ten, przeznaczony na niezwykły zestaw instrumentów (trzy harfy, trzy fortepiany i perkusja obsługiwana przez trzech muzyków) zostanie przedstawiony wraz ze słownym komentarzem i przykładami, które będą miały za zadanie zapoznanie słuchaczy w żywy i nie akademicki sposób z poetyką i językiem muzycznym dzieł wybitnego francuskiego kompozytora i dyrygenta. Utwór ten oraz krótsze fortepianowe Incises Bouleza zostaną wykonane w Polsce po raz pierwszy.


Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum
ul. Starowiślna 3
31-038 Kraków
www.muzykacentrum.com
email: [email protected]
tel/fax: (+4812) 2676195